Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/45/2018 ze dne 26. 2. 2018 je vyhlášen dotační program:

„Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018“

Dotační program zahrnuje 5 dotačních titulů:

  1. Kontaktní a poradenské služby
  2. Terénní programy
  3. Ambulantní léčba
  4. Doléčovací programy
  5. Specifická selektivní a indikovaná primární prevence

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 6. 4. 2018 do 23. 4. 2018 do 12 hodin

Soubor typu docxdt1pravidla-dp-ok-pro-pp-2018.docx(73,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxdt2pravidla-dp-ok-pro-pp-2018.docx(73 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxdt3pravidla-dp-ok-pro-pp-2018.docx(76,1 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxdt4pravidla-dp-ok-pro-pp-2018.docx(74,5 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxdt5pravidla-dp-ok-pro-pp-2018.docx(74,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxvzor-zadosti-pro-rok-2018.xlsx(62,2 kB)stáhnout


Poslední změna 06. 03. 2018 18:42:28

© Krajský úřad Olomouckého kraje