Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018

Rada Olomouckého kraje a Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválily dne 4. 6. a 25. 6. 2018 poskytnutí dotací v rámci Programu pro oblast protidrogové prevence pro rok 2018.

Pro dotační program byla z rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněna částka v celkové výši 2 625 000 Kč.

V rámci dotačního programu bylo podpořeno 16 žádostí služeb působících v oblasti specifické primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji.

 

Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2018 zahrnuje 5 dotačních titulů:

1. Kontaktní a poradenské služby

2. Terénní programy

3. Ambulantní léčba

4. Doléčovací programy

5. Specifická selektivní a indikovaná primární prevence

Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-1-kps-2018.pdf(315 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-2-tp-2018.pdf(313,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-3-al-2018.pdf(384,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-4-dolec-programy-2018.pdf(305,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhodnoceni-dt-5-spec-selekt-a-ind-prev-2018.pdf(308,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 31. 08. 2018 11:54:10

© Krajský úřad Olomouckého kraje