Program na podporu lesních ekosystémů 2017 (příjem žádostí od 29.5. - 30.6.)

Dotační titul si klade za cíl zlepšování stavu lesních ekosystémů na území Olomouckého kraje, zvyšování jejich odolnosti proti nepříznivým klimatickým vlivům (srážkový deficit, biotičtí škodliví činitelé) a zlepšování polyfunkčního potenciálu lesa. Dále pak ochrana lesa a zabránění vzniku škod na lesních porostech působených zvěří.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek)
  • umělou obnovu sadbou opakovanou.

 

Lze žádat pouze na práce od schválení dotačního Programu tj. od 25.4.2017 – list o původu sazenic nesmí být vystaven před tímto datem, oplocenka nesmí být postavena před tímto datem.

Obce a příspěvkové organizace obcí, církve a velké podniky podávají registraci žadatele před zahájením prací tj. od 25.4.2016 do 16.6.2017.

Soubor typu pdfProgram na podporu lesních ekosystémů 2017(979 kB)stáhnout
Soubor typu docTiskopisy - ŽÁDOST - Program na podporu lesních ekosystémů 2017(284,5 kB)stáhnout
Soubor typu docTiskopisy -Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby(73 kB)stáhnout
Soubor typu docTiskopisy - Registrace - Program na podporu lesních ekosystémů 2017(231,5 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:
Ing. František Malý
státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704


Poslední změna 30. 05. 2017 10:53:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje