Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 (příjem žádostí 2.4.-13.4.2018)

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Z dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 je možné žádat o finanční podporu následujících aktivit vztahujících se k oblasti EVVO:

  • podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den bez aut apod.) a k aktuálním problémům daného regionu;
  • podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO;
  • podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol;
  • podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;
  • podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);
  • podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO;
  • podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek;
  • podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzorová žádost o poskytnutí dotace(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím(289,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(281,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Popis projektu(22,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxProgram podpory EVVO v Olomouckém kraji v roce 2018 - vyhodnocení(14,5 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 26. 02. 2018 14:08:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje