Připravujeme unikátní konferenci ke vzdělávání v Olomouckém kraji

12. 01. 2018

Konference v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století se bude konat 24. ledna 2018 pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka. Konferenci organizačně zajišťuje Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje a Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, Svazem průmyslu a dopravy a BEA centrem Olomouc.

Konferenci vnímáme jako zásadní příspěvek Olomouckého kraje k tématu Průmysl 4.0 nebo také Vzdělávání 4.0. Cílem je otevřít témata rozvoje regionu a to nejen na platformě krajského akčního plánu, ale i představ a vizí významných hráčů na trhu práce a v oblasti terciárního vzdělávání. Dalším cílem této konference je podpora polytechnického vzdělání v souladu se zpracovaným krajským akčním plánem a také seznámení mladé generace s tématy blízké budoucnosti a s tím spojeným rozvojem Olomouckého kraje. Naší ambicí je  rovněž dát účastníkům možnost nahlédnout do blízké budoucnosti prostřednictvím vystoupení špičkových odborníků (viz přílohy).

Konference má dvě části. Dopolední části se zúčastní žáci středních škol s pedagogickým doprovodem, odpolední pak je určena managementu středních a základních škol v kraji, zástupcům zaměstnavatelů a sociálních partnerů kraje. Konferenci budou doprovázet prezentace robotických stavebnic  a 3D tiskáren z několika středních škol.

Soubor typu pdf1-program-tematickeho-setkani-digi-21-stol-24-1-2018.pdf(303 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2-program-tematickeho-setkani-digi-21-stol-24-1-2018.pdf(269,2 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 01. 2018 13:12:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje