PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění

Přehlídka filmové animace a současného umění je nejstarším a nejprogresivnějším festivalem věnujícím se fenoménu animace v České republice. Olomoucká přehlídka označovaná za každoroční kulturní blaho předcházející předvánočnímu stresu, známá pod zkratkou PAF, se ve své dramaturgii se jako jediná v České republice dlouhodobě věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie a vizuálního umění

Již šestnáct let v posledním měsíci roku PAF nabízí našlapaný audiovizuální program doprovázený řadou výstav, performancí, instalací, projekcí a v neposlední řadě též hudebních vystoupení. 

Svým programem přehlídka cílí na milovníky klasické animace nebo na děti, ale ve velké míře se také otevírá experimentálnímu filmu, ať už v analogové a digitální podobě nebo přesahům filmu do jiných uměleckých odvětví.

PAF přesáhl organizací a kurátorstvím projekcí a výstav středoevropský prostor a v dnešní době úspěšně expanduje na mnoho míst Evropy, přičemž si unikátní pozici dokázal vytvořit také v kulturně dominantním prostředí amerického New Yorku.

zobrazit web »

Hlasování bylo ukončeno

Přehlídka animovaného filmu (PAF), 15. Ročník, 7. - 10. prosinec 2017
Přehlídka animovaného filmu (PAF), 15. Ročník, 7. - 10. prosinec 2017
Přehlídka animovaného filmu (PAF), 15. Ročník, 7. - 10. prosinec 2017
© Krajský úřad Olomouckého kraje