Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

24. 06. 2019

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 24. 6. 2019. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve čtvrtek 13. 6. 2019.

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.

 


Poslední změna 15. 05. 2019 07:17:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje