Pohřbívání v době kamenné

Datum07. 04.-25. 06. 2017
Místo konáníMUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ
WWWwww.muzeumpv.cz/muzeum/vystavyaprogram/pohrbivani.html
OrganizátorMUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ

Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána v roce 2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve své době mohl sloužit jako kalendárium a místo pro pozorování nebeských těles.

K výstavě je připraven edukační program pro školy. Objednávky na: jsvozilkova@muzeumpv.cz, tel. 770 128 305

Pohřbívání v době kamenné


Poslední změna 07. 04. 2017 11:58:21

© Krajský úřad Olomouckého kraje