Podpora zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 30.3. - 13.4.)

Dotační titul 3

Dotační titul si klade za cíl zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného využití volného času v oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • podpora činností zájmových spolků a organizací předmětem, jejichž činnosti je ochrana přírody a udržitelného rozvoje, nebo souvisejících s oblastí zemědělství (chovatelství, pěstitelství) realizovaných amatérsky ve volném čase,

  • podpora pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy zájmového spolku nebo organizace pro zajištění jejich provozních činností.

 

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ROK v DT 3 - PODPORA ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ..(313,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 3-Nehodnocené žádosti(223,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf3 PRAVIDLA PODPORA ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ, PŘEDMĚTEM JEJICHŽ ČINNOSTI JE OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ(702,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva-právnické_osoby_akce 2017(65,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva-právnické_osoby_činnost 2017(64,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová žádost pro rok 2017_čestné prohlášení de minimis(43,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Michal Školoud
komplexní výkon státní správy na úseku péče o les na území kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 687        m.skoloud@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704


      
, , patro , kancelář:
Ing. František Malý
státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403        f.maly@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704


Poslední změna 08. 06. 2017 06:59:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje