Podpora sportovních akcí (příjem žádostí 1.6. - 22.6.)

Z dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu zejména na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zabezpečení akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení akce.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost (4,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci(540,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ROK(27,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací ZOK(14 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Miloslav Machálek
Program podpory sportu, Olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 376 m.machalek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303


Poslední změna 19. 12. 2017 12:13:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje