Podpora regionálního značení (příjem žádostí 20.1. - 31.1.)

Cílem dotačního titulu Podpora regionálního značení je podpora regionálního značení, které přispívá k ekonomickému oživení regionu se zřetelem ke všem stránkám udržitelného rozvoje.

Podpora je zaměřena na propagaci a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců a dále propagaci místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  1. zajištění seminářů pro výrobce a producenty na území Olomouckého kraje,
  2. tvorbu a vydávání novin,
  3. tvorbu a vydávání katalogů certifikovaných producentů,
  4. propagaci regionální značky -například samolepky, visačky, postery, letáky, bannery, apod.,
  5. propagační akce – účast na významných akcích,
  6. pořízení vybavení pro prodejnu místních certifikovaných produktů.

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla(788,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzickým osobám(364,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci městům(363,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(364,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzickým osobám(361,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost obcím a městům(358,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám(362,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČestné prohlášení de minimis(240,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(30,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled schválených dotací DT1 Podpora regionálního značení ROK 27. 3. 2017(11,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled žádostí vyřazených pro nesplnění pravidel DT1 Podpora regionálního značení (10,7 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Olivíková
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 17. 08. 2017 10:38:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje