Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 22.1. - 4.2.)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/projektů v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Z dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit mohou žádat fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Rodinného koutku, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

 

Nepodporované aktivity:

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • aktivity dostupné na komerčním základě

  • akce nesplňující cíle dotačního programu

Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 3 - schválené ZOK(481,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(747,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace(62,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - akce(564,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - činnost(557,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - akce(576 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - činnost(567,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města - akce(576,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města - činnost(569,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - akce(577,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - činnost(568,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - akce(580 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost(572,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Lucie Brlková
agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 811A


Poslední změna 20. 12. 2017 11:26:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje