Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy (příjem žádostí 3. 04. do 20. 04.)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu „Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy“ je snaha o zabezpečení existence sítě záchranných stanic pro živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě. V rámci tohoto dotačního titulu bude poskytována podpora na provoz záchranných stanic k realizaci péče o handicapované živočichy na území Olomouckého kraje.

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 2 PODPORA ČINNOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY.pdf(674,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy(91,6 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712
Mgr. Jiří Plainer
obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 637 j.plainer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 720


Poslední změna 01. 03. 2018 10:56:50

© Krajský úřad Olomouckého kraje