Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádostí 20.1. - 31.1.)

 

Cílem dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je podpora zaměřená na aktivity v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:

a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.);

b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce;

c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu;

d) příprava a/nebo realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod., včetně projektové dokumentace);

e) komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy atd.;

f) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu

VÁŽENÍ ŽADATELÉ, DOCHÁZÍ K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM V „PORTÁLU KOMUNIKACE PRO OBČANY“. SPOLEČNOST GORDIC NA ODSTRANĚNÍ POTÍŽÍ NEUSTÁLE PRACUJE.

 VZHLEDEM K MOŽNÝM PROBLÉMŮM S VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ O DOTACI JSME PŘIPRAVILI ALETERNATIVU FORMULÁŘE PRO DOTAČNÍ TITULY, KTERÝM KONČÍ TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 31. 1. 2017. ALTERNATIVNÍ FORMULÁŘE VYPLNÍTE V PROGAMU EXCEL.  SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ S ODKAZEM NA STAŽENÍ ŽÁDOSTI DO KONKRÉTNÍHO DOTAČNÍHO TITULU NALEZNETE ZDE

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí.

Soubor typu pdfPravidla(672,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (272,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČestné prohlášení de minimis(230 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(30,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací DT1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ZOK 24. 4. 2017(357 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací náhradním žadatelům DT1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ZOK 24. 4. 2017(218,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled vyřazených žádostí DT1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ZOK 24. 4. 2017(196,7 kB)stáhnout
Soubor typu docFormulář - závěrečná zpráva k POV 2017(56,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. David Krmášek DiS.
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 24. 01. 2017 18:32:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje