Ocenění informatiky Olomouckého kraje

23. 11. 2016

Ocenění informatiky Olomouckého kraje

21. 11. 2016 v Obecním domě v Praze proběhlo vyhlášení 11. ročníku soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2016 – Deloitte, kterou pořádá magazín Egovernment. Jedná se o soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy. Snahou magazínu Egovernment je shromáždit a prezentovat tyto projekty v daném roce.

Cílem projektu Egovernment The Best je zviditelnění zajímavých projektů, které mohou být inspirací pro ostatní realizátory a provozovatele.

Olomoucký kraj se pravidelně této soutěže účastní, získal řadu ocenění za své projekty. Letošním je udělení speciálního ocenění za projekt „Ročenka 2005 – 2015“. Jde o dlouhodobé a průběžné shromažďování informací o aktivitách informatiky Olomouckého kraje a jejich prezentování v logické struktuře. Cílem je prezentovat výsledky činnosti za jednotlivé roky a propagovat informatiku obecně.


Poslední změna 23. 11. 2016 12:31:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje