Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 22.1. - 7.2.)

Dotační titul „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU“ je určen na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), a to i objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, ale mají místní význam, to znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže podle platné legislativy přispívat stát. Přitom uvedené stavby velmi často mají krajinotvorný nebo urbanistický význam.

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem, zachování a využití drobných památek a objektů, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci těchto drobných objektů nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu památky na rok 2018, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Minimální výše dotace je 15 000 Kč.  Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

Soubor typu pdfProgram památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - pravidla DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu(750,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018: DT 2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu(492,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(350,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčasti(313,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(351 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčasti(349,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(351,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčasti(349,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(351,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčasti(348,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxTabulka podpořených žadatelů(18,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxVyhodnocení dotačního tiulu č.2 v kompetenci ZOK(544 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková
vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1302


Poslední změna 19. 12. 2017 15:53:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje