Nové volby konané dne 20.05.2017 - Kozlov

Soubor typu pdfSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. května 2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017(89,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHarmonogram úkolů a lhůt(695 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášení voleb ministrem vnitra(93,7 kB)stáhnout

Nové volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v sobotu 20. května 2017. Hlasování bude probíhat v době od 07:00 hod. do 22:00 hod. Na území Olomouckého kraje budou voliči volit zastupitele do zastupitelstva obce Kozlov.

Kontakty do volebních místností:

 obec  adresa okrsek č. telefon
 Kozlov  Kozlov č.p. 1020 (budova obecního úřadu) 1 604 733 957
 Kozlov  Slavkov, budova Zemědělská správa Slavkov 2 581 796 108

Kontakt na pracovníka Magistrátu města Olomouc v průběhu hlasování (včetně požadavků na vydání OP v souvislosti s výkonem volebního práva) - klikněte ZDE

Kontakt na pracovníka Krajského úřadu Olomouckého kraje v průběhu hlasování:
Ing. Peter Garláthy - 724 058 917

Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan České republiky,

  • který má trvalý pobyt v obci,
  • který nejpozději 20. května 2017 dosáhne věku 18 let,
  • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan jiného členského státu Evropské unie,

  • který má trvalý (přechodný) pobyt v obci,
  • který nejpozději 20. května 2017 dosáhne věku 18 let,
  • u kterého není překážka výkonu volebního práva,
  • který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (o zápis stačí požádat jednou, nemusí se žádat o zápis při konání dalších voleb).

Přehled členských států Evropské unie je uveřejněn např. na oficiálních internetových stránkách Evropské unie v odkaze Jednotlivé země.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1321

Mgr. Ľubica Koláčková

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 449
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1321


Poslední změna 12. 07. 2017 13:19:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje