Nové volby konané dne 20.05.2017

Nové volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v sobotu 20. května 2017. Hlasování bude probíhat v době od 07:00 hod. do 22:00 hod. Na území Olomouckého kraje budou voliči volit zastupitele do zastupitelstva obce Kozlov (kandidátní listiny se registrují na Magistrátě města Olomouce).

Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan České republiky,

  • který má trvalý pobyt v obci,
  • který nejpozději 20. května 2017 dosáhne věku 18 let,
  • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Ve volbách do zastupitelstev obcí může hlasovat občan jiného členského státu Evropské unie,

  • který má trvalý (přechodný) pobyt v obci,
  • který nejpozději 20. května 2017 dosáhne věku 18 let,
  • u kterého není překážka výkonu volebního práva,
  • který požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (o zápis stačí požádat jednou, nemusí se žádat o zápis při konání dalších voleb).

Přehled členských států Evropské unie je uveřejněn např. na oficiálních internetových stránkách Evropské unie v odkaze Jednotlivé země.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.


Soubor typu pdfHarmonogram úkolů a lhůt(695 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášení voleb ministrem vnitra(93,7 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1321

Mgr. Ľubica Koláčková

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
telefon: 585 508 449
e-mail: l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro: 13p, kancelář: 1321


Poslední změna 30. 11. 2016 13:15:10

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU