Mládež, volný čas, sport

Kontakty

Mgr. Jan Švec
pracovník pro sport a tělovýchovu
Odbor školství, sportu a kultury
oddělení krajského vzdělávání, sportu a dotací
   585 508 549        jan.svec@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 921


Poslední změna 20. 02. 2017 17:09:23

© Krajský úřad Olomouckého kraje