Komunitární programy

Jedná se o tzv. „peníze přímo z Bruselu“, tedy o dotace, které přidělují přímo jednotlivá ředitelství Evropské komise. V období 2014 – 2020 je na komunitární programy z evropského rozpočtu vyčleněno přes 200 mld. EUR.

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle a formy spolupráce by měly přesáhnout národní zájmy a dopad by měl být celoevropský.

Mezi nejzajímavější patří následující programy:

Přístup k dalším komunitárním programům je velmi omezen, jedná se o programy určené především pro národní orgány. V ojedinělých případech mohou být příjemci i další subjekty zaměřené na specifickou oblast (např. poskytování humanitární a rozvojové pomoci, dobrovolnictví, oblast zdraví). Pro další informace v těchto případech doporučujeme kontaktovat národní organizace působící ve vaší oblasti činnosti nebo zjistit, jaké aktivity přímo podporuje Evropská komise.

Pracovníci Olomouckého kraje jsou připraveni Vám poskytnout informace k Vašemu projektovému záměru i pomoci při hledání partnerů pro realizaci projektu.

Ucelený přehled informací o komunitárních programech lze nalézt také zde.

Aktuality

05.10.2017 - Olomoucký kraj uspořádal seminář ke komunitárním programům

Olomoucký kraj uspořádal ve středu 4. října seminář pro žadatele na téma komunitární programy. Zástupci Technologického centra Akademie věd České republiky a Ministerstva životního prostředí předali zástupcům veřejnoprávních, soukromých a neziskových institucí praktické informace k možnostem čerpání grantů v evropských programech HORIZONT 2020, LIVE a COSME. Odpolední část semináře byla určena především zástupcům neziskových a kulturních organizací. Zástupci Úřadu vlády České republiky a Kanceláře Kreativní Evropa představili programy Evropa pro občany a Kreativní Evropa.

Olomoucký kraj uspořádal seminář ke komunitárním programům

17.08.2017 - Semináře na Krajském úřadě Olomouckého kraje /Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá/

Oddělení regionálního rozvoje připravilo pro ty, kteří chtějí získat aktuální informace k vybraným evropským programům dva semináře pro žadatele.

Kontakty

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330        m.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202


Poslední změna 05. 10. 2017 08:49:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje