Hejtmanství začne s přípravou centra bezpečí

10. 04. 2018

Olomoucký kraj bude mít hlavní roli v chystaném projektu, jehož cílem je stavba nového centra bezpečí. To má sloužit pro přípravu složek záchranného systému i pro mimoškolní výuku obyvatel, kteří se budou učit správnému chování při mimořádných událostech.

„Podobné zařízení dosud v našem regionu chybí a kraj se rozhodl tuto mezeru ve vzdělávání zacelit,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Na realizaci projektu mají spolupracovat například hasiči, policie nebo záchranka.  Přípravu celé akce bude garantovat právě Olomoucký kraj ve spolupráci s městem Olomouc, závazky všech zapojených organizací stvrdí společné memorandum.

„Letos bychom chtěli najít vhodné pozemky pro realizaci centra a vypracovat studii jeho výstavby,“ dodal Okleštěk.

Následovat bude zajištění peněz na výstavbu a samotná realizace. Kvalitu výuky budou v zařízení garantovat odborníci ze složek integrovaného záchranného systému.

Hejtmanství začne s přípravou centra bezpečí


Poslední změna 10. 04. 2018 10:38:37

© Krajský úřad Olomouckého kraje