Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Aktualizace dotačního programu

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II - úprava pravidel (27.11.2017)(770 kB)stáhnout

Dotační program a jeho přílohy

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II-19-9-17(556,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1-Vzor žádosti o poskytnutí dotace-19-9-17(938,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-19-9-17(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3-Seznam prioritních měst a obcí-19-9-17(356,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4-Čestné prohlášení k emisní třídě kotle-19-9-17(807,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5-Vzor Souhlasu s realizací dílčího projektu-19-9-17(808,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6-Vzor plné moci k zastupování-19-9-17(810,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7-Vzor Čestného prohlášení podnikání-19-9-17(807,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 10-Vzor dokumentů k Vyúčtování dotace-19-9-17(820 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 11-Vzor Dokladu o likvidaci kotle-19-9-17(812,7 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 11. 2017 10:49:10

© Krajský úřad Olomouckého kraje