Den (pro) pěstounství v Olomouci

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, orgány sociálně-právní ochrany dětí a neziskovými organizacemi v neděli 16. září pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka uspořádal první ročník Dne (pro) pěstounství. Akce se konala v olomoucké Pevnosti poznání a během dne o ni projevilo zájem asi 450 návštěvníků.

Jejím cílem bylo ocenit stávající pěstouny za jejich péči o děti, které potřebují náhradní rodinu, ale také propagace náhradní rodinné péče, zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči a informování veřejnosti.

Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu zaměřenou na pěstounství, zhlédnout filmy s tématikou náhradní rodinné péče, zapojit se do rodinné hry o ceny, poslechnout si hudební vystoupení nebo zhlédnout pohádku pro děti. Velký zájem byl o besedy s pěstouny, kterých se mohli lidé zeptat na vše, co je zajímalo. Stejně tak byli dospělým návštěvníkům k dispozici odborníci z oblasti náhradní rodinné péče, konkrétně zástupci sociálních pracovníků i psychologů z úřadů i nestátních organizací. Děti mohly využít malování na obličej, hrací zónu, pobavit se při vědecké show nebo se naučit chodit po slackline.

Den (pro) pěstounství měl mezi návštěvníky pozitivní ohlas a Olomoucký kraj chce v jeho pořádání nadále pokračovat.

Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci
Den (pro) pěstounství v Olomouci


Poslední změna 20. 09. 2018 09:24:21

© Krajský úřad Olomouckého kraje