Česko-polské fórum - výběrové řízení na podporu neziskových projektů

11. 08. 2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2018.

MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů, společné projekty a výměnné programy škol všech typů a stupňů (kromě 1. stupně ZŠ) a společné projekty obcí a krajů.

Návrhy lze podávat do 29. září 2017  do 12.00 hod.

Více informací naleznete:
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_4.html


Poslední změna 11. 08. 2017 12:28:50

© Krajský úřad Olomouckého kraje