Aplikované pohybové aktivity

22. 01. 2018

V pondělí dne 15. ledna 2018  od 9.00 hod. v aule FTK UP v Olomouci se konalo  pracovní setkání pořádané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, kdy bylo mimo jiné představeno zahájení činnosti Regionálního centra APA pro Olomoucký kraj.

Tělesná výchova bývá jediným předmětem, ze kterého bývají žáci uvolňováni. Ze zkušeností s integrací v zahraničí i u nás můžeme konstatovat, že integrace žáků se SVP do pohybových programů možná je. Mezi nejčastěji vnímané limity patří odborná příprava pedagogických pracovníků, nedostatek pomůcek a časová náročnost na přípravu. Zjištění realizovaná katedrou APA na FTK UP  prokázala nízkou podporu integrace v kontextu školní TV v ČR. Problematický bývá zejména nástup do prvního ročníku základní školy, případně přechody na druhý stupeň a středoškolské studium. Regionální centrum APA vznikne proto, aby pomohlo výše uvedené řešit.

Regionální centrum APA bylo zřízeno v rámci projektu kraje na implementaci KAP č. 1, ve spolupráci s PPP a SPC Olomouckého kraje a ve spolupráci s realizátory projektu „Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“ (dále jen projekt APIV), který realizuje katedra aplikovaných pohybových aktivit na FTK UP Olomouc, více na https://www.apa.upol.cz/. Projekt APIV  je v současné době nejkomplexnějším projektem, který řeší problematiku APA na národní úrovni.  A právě s aktivitami obou těchto projektů byli seznámeni účastníci setkání a to včetně praktických ukázek činností jak pozitivně působit na žáky se SVP, pedagogy (včetně poradenských pracovníků v SPC), ale i na spolužáky bez SVP (a měnit případně jejich negativní postoje).

Regionální centrum APA bude poskytovat metodickou i materiální pomoc  pedagogům i žákům v rámci  plánů podpůrných opatření pro pohybové programy ve školách. Spolupráce obou projektů bude realizována také ve sdílení sportovně-kompenzačních pomůcek, poptávání odborných konzultací u členů projektu APIV. Dalším pojítkem spolupráce bude účast zapojených pedagogů a dětí na některých akcích řešených projektem APIV, čímž bude portfolio služeb pro tyto cílové skupiny kompletní. Jedná se zejména o podporu při naplňování volnočasových aktivit, individuální poradenství, účast na workshopech, seminářích a konferencích pořádaných jako součást projektu APIV apod.

Jednání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře za účasti  cca 90 zástupců středních a základních škol v kraji, představitelů FTK a Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

xdsc-0422.jpg


Poslední změna 22. 01. 2018 16:22:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje