Aktualizace RVP ve vazbě na tvorbu ŠAP

13. 11. 2017

Při realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje probíhá spolupráce s různými individuálními projekty systémovými. Jedním z nich je také projekt „Modernizace odborného vzdělávání“ (MOV), který realizuje Národní ústav vzdělávání (NÚV). Dne 6. 11. 2017 se v kongresovém sále krajského úřadu uskutečnilo další setkání zástupců škol v kraji k tématu Aktualizace RVP ve vazbě na tvorbu ŠAP, které bylo věnováno právě seznámení s obsahem projektu MOV. Projekt MOV se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli. Více informací je v přiložené prezentaci.

Na setkání byl dále prezentován další projekt NÚV, a to mezinárodní projekt EQAVET pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání, který byl vytvořen na základě dokumentu schváleném Evropským parlamentem a Radou v červnu roku 2009 a jeho cílem je pomáhat podporovat a monitorovat stálé zlepšování systémů odborného vzdělávání na základě evropských referencí.

Tematického setkání se zúčastnilo celkem 36 zástupců škol v kraji. Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

wp-20171106-13-11-24-pro.jpg


Poslední změna 13. 11. 2017 14:43:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje