Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

12. 06. 2018

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 11. 6. 2018 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 583 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 31 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 69 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • o 359 žádostech nebylo Radou Olomouckého kraje rozhodnuto

K 11. 6. 2018 bylo proplaceno 207 žádostí v objemu 21 893 441,54 Kč.


Poslední změna 12. 06. 2018 12:13:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje