43.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Miroslav Kubín,
vedoucí odboru veřejných zakázek a investic

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Výběrová řízení na zajištění realizací významných veřejných zakázek - DODATEK

Usnesení č. UZ/23/56/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci“
 
3ukládá zahájit zadávací řízení na zakázku dle bodu 2 usnesení dle zadávacích podmínek uvedených v důvodové zprávě

T: prosinec 2016

O: hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 43.1. Výběrové řízení na zajištění realizací významných VZ -DZ-OVZI-ZOK-23-09-2016.doc
Přílohy:
43.1. Příloha č. 01 -Knihovna depozitar-ZOK-OVZI-23-09-2016.doc