35.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny

Usnesení č. UZ/23/42/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3 a Příloze č. 4

 
2schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 5

 


Důvodová zpráva: 35.1. - Rozpočtové změny 2016 - OE Z 23.9.2016.docx
Přílohy:
35.1.- Rozpočtové změny 2016 - OE Z 23.9.2016.xlsx