31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Lucie Štěpánková, ředitelka

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Informace o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/23/38/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2bere na vědomí informaci o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého kraje dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1

 
3bere na vědomí informaci o opatřeních přijatých k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků dle Přílohy č.2 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 31.-informace o provedene kontrole MVCR-OTH-ZOK-23-9-2016-DZ.doc
Přílohy:
31.-informace o provedene kontrole MVCR-OTH-ZOK-23-9-2016-Příloha.pdf