8.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
Olomouckého kraje

Mgr. Jaroslav Tomík
ředitel KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Zajištění veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji od 1. 10. 2016 v souladu s novelou zákona

Usnesení č. UZ/23/8/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje Typovou zadávací dokumentaci v souladu s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní významné veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“, dle Přílohy č. 1

 
3schvaluje Typovou smlouvu v souladu s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní významné veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“, dle Přílohy č. 2

 


Důvodová zpráva: 8-soutěže-aut. dopravci-KIDSOK-Z-23-09-2016.doc