20.

Předkládá:Rada Olomouckého kraje
Zpracoval:

MUDr. Michael Fischer,

1. náměstek hejtmana

 

MUDr. Eva Štefková,

vedoucí odboru zdravotnictví

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne  22. 4. 2011

 
„Zdraví 21“ – Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje za rok 2010
 

Usnesení č. UZ/19/40/2011

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu včetně příloh o informaci o plnění dílčích úkolů programu Zdraví 21


Důvodová zpráva: 20. -Zdraví 21-Program podpory zdraví obyvatel OK-OZ-DZ-ZOK 22.4. 2011.doc
  
 
Přílohy: 20. -Zdraví 21-Program podpory zdraví obyvatel OK-OZ-P1-ZOK 22.4. 2011.doc
20. -Zdraví 21-Program podpory zdraví obyvatel OK-OZ-P2-ZOK 22.4. 2011.doc