Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v České republice. Jako strategický dokument na období 2015 – 2020 byla schválena usnesením vlády ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014. Účelem národní strategie Zdraví 2020 je stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Hejtman Olomouckého kraje akceptoval doporučení vlády využít národní strategii Zdraví 2020 při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj schválil pro rok 2017 realizaci dvou projektů: „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ a „Jíme zdravě, pestře, hravě“. Realizaci těchto projektů zajištuje  ve spolupráci s Olomouckým krajem Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

Soubor typu pdfBuď HIV negativní, chraň si svůj život - leták(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBuď HIV negativní, chraň si svůj život - článek(227,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJíme zdravě, pestře, hravě(227,7 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 03. 2017 07:25:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje