Základní umělecká škola Jeseník

ZUŠ Jeseník je navržena na ocenění za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání a za dlouholetou propagaci kultury a umění jesenického regionu a Olomouckého kraje nejen v domácím prostředí, ale i v rámci ČR a zahraničí. Škola pořádá koncerty, výstavy a divadelní představení. Účastní se na republikových i světových soutěžích, kde se její žáci se svými učiteli, orchestry a seskupeními umísťují na předních místech. Historie dnešní ZUŠ Jeseník se začala psát od října roku 1948 a vždy byla viditelnou součástí kultury na Jesenicku. V současnosti navštěvuje školu téměř 850 žáků ve 3 oborech - hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. Výuku zajišťuje aktuálně 42 kvalifikovaných pedagogů a 4 provozní zaměstnanci na 6 pracovištích (tři jsou v Jeseníku a další v Mikulovicích, Lipové Lázních a České Vsi).

zobrazit web »

Hlasování bylo ukončeno

ZUŠ Jeseník
ZUŠ Jeseník
ZUŠ Jeseník
ZUŠ Jeseník
ZUŠ Jeseník
ZUŠ Jeseník
© Krajský úřad Olomouckého kraje