Workshop „Jak podpořit rozvoj dobrovolnictví ve městě Olomouci“

31. 10. 2017

Zveme zástupce organizací věnujících se aktivitám na poli jakékoli dobrovolnické práce (sociální služby, kultura, zdravotnictví, spolková činnost, děti, mládež, volnočasové aktivity, životní prostředí…) k diskusi směřující k vytvoření koncepce dobrovolnictví v Olomouci.

Cílem setkání je získat přehled o organizacích, které spolupracují s dobrovolníky a mají zájem přispět k tvorbě politiky dobrovolnictví města Olomouce, a dále zjistit priority v oblasti podpory managementu/řízení dobrovolnictví v jednotlivých oblastech.

Setkání proběhne v úterý 28. listopadu 2017 v 16 hod. v sále klubu pro seniory na ulici Peškova 1 v Olomouci.

Za každou organizaci se mohou zúčastnit pouze 2 zástupci. Prosíme o potvrzení účasti s uvedením názvu organizace, oblasti dobrovolnictví a jmen zástupců na email: olomouc@maltezskapomoc.cz , a to nejpozději do středy 22. 11. 2017.

Akce proběhne pod záštitou odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce.


Poslední změna 31. 10. 2017 11:41:04

© Krajský úřad Olomouckého kraje