Vzory žádostí k NOVELE vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení

Soubor typu pdfOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav(524,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel(775,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOznámení o užívání stavby vodního díla(615 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu(631 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu(525,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru(525 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k užívání vodních děl(537,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu(556,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění(878 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu(449,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu(589,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění(517,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu(473,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu(450,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla(687,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu(595,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu(615 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu(674 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu(647,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)(412 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o stavební povolení k vodním dílům(757,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o udělení souhlasu(627,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla(729,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o vyjádření(480 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

 

 

 


Poslední změna 20. 12. 2017 11:45:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje