Vzdělávání žáků se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, multikulturalita

V této složce uživatel najde podklady pro podání žádosti o zřízení nebo prodloužení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, informace o bezbariérovosti škol zřizovaných Olomouckým krajem, formulář žádosti zákonného zástupce o stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky, přehled možností studia studentů se zdravotním postižením na vyšších odborných školách a vysokých školách, metodické materiály pro výuku multikulturní výchovy, nabídku seminářů, workshopů a pozvánek k danému tématu.


Poslední změna 10. 10. 2016 16:03:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje