Vyhlášení dotačního řízení MPSV na podporu rodiny pro rok 2018

04. 09. 2017

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2018.

Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby – rodina. Aplikace je zpřístupněna od 1. září 2017, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2017 včetně.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2018 a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2018 naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/30832.

V případě dotazů kontaktujte rodina@mpsv.cz.

logo-blue-mpsv.jpg


Poslední změna 04. 09. 2017 16:17:06

© Krajský úřad Olomouckého kraje