Stav administrace žádostí

27. 11. 2019

Zadáním PID kódu žádosti do přehledu dostupného zde lze zjistit stav administrace žádosti.

 

K 26. 11. 2019 bylo elektronicky zaevidováno 2 547 žádostí. Z toho

 • 41 žádostí nebylo předloženo v listinné podobě v požadovaném termínu

 • 8 žádostí nebylo doposud v listinné podobě předloženo

 • 2 498 bylo předloženo v požadovaném termínu (10 pracovních dnů)

  • Z toho 2 308 žádostí již bylo zkontrolováno

   • 58 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu

   • 8 žadatelů odstoupilo od úmyslu čerpat dotaci

   • 862 žádostí bylo schváleno k podpoře

    • z toho 111 příjemců předložilo vyúčtování           

     • 57 žádostí o objemu 6 572 383,75 Kč bylo proplaceno


Poslední změna 27. 11. 2019 09:33:59