Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

25. 06. 2018

Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,

vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v pondělí 25. června 2018 od 10:00 hod., v budově Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10 (velký zasedací sál), proběhne 11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Zákon neukládá městským a obecním úřadům povinnost vyvěsit program na úředních deskách. Přesto v zájmu informovanosti občanů kraje uvítáme zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje na informační vývěsce vašeho úřadu.

Podkladové materiály naleznete zde.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 25-06-18 ke stažení zde.

 

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.


Poslední změna 15. 06. 2018 11:27:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje