Portál občana – dotace elektronicky

16. 10. 2017

Portál občana – dotace elektronicky

Krajský úřad Olomouckého kraje zavádí nový systém elektronické komunikace s občany.

První fází je vyřešení elektronického sběru žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem je zprůhlednit, zdokumentovat a vnést maximální míru objektivity do procesu podávání a schvalování žádostí, umožnit žadateli sledování stavu žádosti, nastavit dostupnost systému pro žadatele, prostřednictvím běžných internetových prohlížečů bez nutnosti instalovat jakékoliv podpůrné aplikace. A to včetně přístupu z mobilních zařízení. Přímé napojení na ekonomický informační systém a systém spisové služby krajského úřadu dává možnost plného využití pořízených dat včetně vazeb na rozpočet, kontrolu oprávněnosti, účtování atd.

Systém je připraven pro elektronizaci libovolných agend, vlastní zapracování agendy spočívá v administraci evidovaných údajů v informačním systému a vytvoření odpovídajícího formuláře.


Poslední změna 16. 10. 2017 10:19:12

© Krajský úřad Olomouckého kraje