Osvětová činnost

Úkolem realizace Akčního plánu Územní energetické koncepce Olomouckého kraje, Programu výchovy, osvěty a vzdělávání je zvýšení informovanosti a motivace veřejného sektoru, soukromého sektoru, jakož i všech obyvatel Olomouckého kraje k provádění energeticky úsporných opatření. Krajský úřad Olomouckého kraje zajistil v roce 2016 devět seminářů a přednášek s energetickou tématikou. V roce 2016 se uskutečnily osvětové akce se zaměřením na plnění povinností vlastníka objektů dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, provádění energetického managementu, realizace energeticky úsporných opatření z dosažených úspor (EPC) a možnosti dotací na energeticky úsporná opatření.   


Seznam seminářů realizovaných v roce 2016

  • Povinnosti vlastníka/provozovatele objektů z pohledu zákona č. 406/2000 Sb.;

  • Energeticky úsporná obec, energetický management v obci;

  • Nové příležitosti čerpání dotací z OPŽP pro snížení energetické náročnosti budov v majetku krajů, měst a obcí;

  • EPC (Energy Performance Contracting) – problematika energeticky úsporných opatření se zárukou;

  • Energetický audit – povinnost dle §9 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií;

  • Průkazy energetické náročnosti budov – chyby při zpracování, kontrola zpracování ze strany Státní energetické inspekce;

  • Nová zelená úsporám 2014 – 2020;

  • Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I;

  • Dotace na energetické úspory v bytových domech II – IROP 37. výzva

 

 

Kontakty

Ing. Roman Melo
energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327        r.melo@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 03. 02. 2017 14:19:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje