OIT bude od 1. 10. 2017 znovu odborem

11. 09. 2017

OIT bude od 1. 10. 2017 znovu odborem

Oddělení informačních technologií se od 1. 10. 2017 znovu stane samostatným odborem. Navazuje tak na původní stav, který začal spolu se vznikem kraje a trval až do roku 2016, kdy k 1. 4. 2016 proběhla organizační změna a Odbor informačních technologií byl začleněn do odboru Kancelář ředitele jako samostatné oddělení. Nové vedení kraje zhodnotilo dosavadní stav a rozhodlo o organizační změně, která informatiku vrací zpět na místo, které jí přísluší.


Poslední změna 11. 09. 2017 12:57:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje