Na památky půjde více peněz

21. 12. 2017

Olomoucký kraj pro příští rok navýšil objem peněz, které půjdou na opravy a rekonstrukce památek. O podporu budou moci nově požádat i lidé, kteří dosud dotace čerpat nemohli. Celkem hejtmanství rozdělí třináct a půl miliónu korun.

„Těší mě, že se nám podařilo sehnat na tuto oblast více peněz, a věřím, že objem finančních prostředků určený na opravy památek poroste i v dalších letech,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje. 

Dotační podpora je určena na rekonstrukci kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nově na opravu nemovitostí, které sice nejsou na seznamu památek, ale nachází se uvnitř památkových zón nebo rezervací. „Vlastníci těchto staveb dosud na jinou finanční podporu neměli nárok, přitom jim ale s opravami domů uvnitř památkových zón vznikaly zvýšené náklady,“ zdůvodnil nový dotační titul náměstek hejtmana František Jura.  

Všechny informace k dotačním programům najdou zájemci na stránkách www.kr-olomoucky.cz v sekci Dotace, granty, příspěvky.

Na památky půjde více peněz


Poslední změna 22. 12. 2017 10:36:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje