Mládež, volný čas, sport

Kontakty

Mgr. Jan Švec
vedoucí oddělení
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 549        jan.svec@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303


Poslední změna 10. 10. 2017 06:57:04

© Krajský úřad Olomouckého kraje