Lesy - Myslivost - Rybářství

dsc05582.jpg
dscf2531.jpg
dscf2523.jpg

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství

Vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, kterou s účinností ode dne 1. 7. 2016 rozšiřuje spektrum poskytovaných příspěvků na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu o příspěvky dosud vyplácené z krajských rozpočtů, tedy o příspěvky na „Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku" (dotační titul B) a v celém rozsahu příspěvky na „Ekologické a k přírodě šetrné technologie" (dotační titul D).

Ministerstvo zemědělství poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na hospodaření v lesích:

  • Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.
  • Obnova, zajištění a výchova porostů do 40 let věku.
  • Opatření k obnově lesů poškozených imisemi
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů.

Pro tyto finanční příspěvky je žadatelům v příloze tohoto článku k dispozici metodická příručka pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství i metodická příručka pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, k oběma jsou pak přiloženy aktuální formuláře ohlášení i žádostí a jejich příloh s doplněným poučením, jak postupovat při jejich vyplňování.

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

OHLÁŠENÍ ŽADATELE - VŠICHNI žadatelé, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek v období od 1.9. do 31.8. musí podat tzv. OHLÁŠENÍ žadatele od 1.9. do 31.3. před zahájením prací.

 

Na provedené práce se následdně žádá do 3 měsíců od ukončení prací

 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

Pokud má příloha k žádosti více jak 1 stranu je povinné podávat žádost v papírové i v elektronické podobě vytvořené v MODULU PRO ŽADATELE více:  zde

 

 

 

Soubory ke stažení - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Soubor typu pdfNAŘÍZENÍ VLÁDY č.30_2014 znění 2016(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříručka - Lesy(690,2 kB)stáhnout
Soubor typu docOHLÁŠENÍ ŽADATELE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NV 30-2014 příloha č. 11.doc(101,5 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ - EKOLOGICKY ŠETRNÉ TECHNOLOGIE - NV 30-2014 (144,5 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ OBNOVA VÝCHOVA A ZAJIŠTĚNÍ POROSTŮ - NV 30-2014(180 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ LESY V IMISNÍCH OBLASTECH - NV 30-2014(153 kB)stáhnout

Soubory ke stažení - VYHOTOVENÍ LHP

Soubor typu docOHLÁŠENÍ ŽADATELE-VYHOTOVENÍ LHP - NV 30-2014(101 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ LHP - Lesní hospodářské plány - NV 30-2014 příloha č. 7(153 kB)stáhnout
Soubor typu docNÁVOD NA VYPLNĚNÍ - LHP (162,5 kB)stáhnout
Soubor typu docNÁVOD NA VYPLNĚNÍ - OHLÁŠENÍ ŽADATELE-VYHOTOVENÍ LHP (108 kB)stáhnout

POZOR!!!

Podání žádostí na MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ je do 31.8.2017!!!

Přehled podporovaných činností v myslivosti

Čís.

řád.

Předmět příspěvku

Technické

jednotky

Identifikace v programu Dotace

Sazba

1.

Založení nebo údržba políček pro zvěř

Zřizování napajedel pro zvěř

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky

Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká

Kč/ha

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

G

G

G

G

G

G

a

a

a

a

a

a

1

2

3

4

5

6

6 000

1 000

2 000

1 000

250

8 000

2.

Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu

- tetřev hlušec

- tetřívek obecný

- koroptev polní

- zajíc polní

Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve

 

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

 

G

G

G

G

G

 

b

b

b

b

b

 

1

2

3

4

5

 

8 000

5 000

 250

1 500

200

3.

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

- kozy bezoárové

- bílého jelena

 

Kč/ks

Kč/ks

 

G

G

 

c

c

 

1

2

 

1 500

1 500

4.

Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře

Kč/kg

G

e

1

200

Přehled příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Čís.

řád.

Předmět příspěvku

Technické

jednotky

Identifikace v programu Dotace

Sazba

1.

 Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů

- český teriér

- český fousek

 

Kč/výkon

Kč/výkon

 

K

K

 

a

a

 

1

2

 

2 000

2 000

2.

Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu

- jestřáb lesní

- sokol stěhovavý

- raroh velký

- orel skalní

 

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

 

K

K

K

K

 

b

b

b

b

 

1

2

3

4

 

7 000

5 000

5 000

5 000

 

Soubory ke stažení - MYSLIVOST - VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN PSŮ A ODCHOV LOVECKÝCH DRAVCŮ

Soubor typu pdfPříručka - Myslivost(550,7 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ MYSLIVOST(146,5 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ NÁRODNÍ PLEMENA PSŮ - ODCHOV LOVECKÝCH DRAVCŮ(109,5 kB)stáhnout
Soubor typu docNÁVOD NA VYPLNĚNÍ - Myslivost (155 kB)stáhnout
Soubor typu docNÁVOD NA VYPLNĚNÍ - Psi - Dravci(116,5 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. František Malý
státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403        f.maly@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704


      
, , patro , kancelář:


Poslední změna 30. 06. 2017 11:53:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje