Kotlíkové dotace hladce a bez front

07. 11. 2017

Hladce a bez problémů a bez zbytečných front Olomoucký kraj zvládl příjem žádostí o kotlíkové dotace  a to díky elektronickému příjmu žádostí. Během první minuty po spuštění bylo zaregistrováno 576 žádostí a  na konci druhé minuty to bylo už 842 žádostí. Ke dnešnímu datu (7.11.2017) evidujeme 1671 žádostí, z nichž 1514 požadavků na výměnu starého kotle za nový, ekologičtější vyhovělo podmínkám dotace a jsou určeny k dalšímu zpracování.

V druhém kole kotlíkových dotací v rámci projektu s názvem Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II. realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 rozdělí  Olomoucký kraj 124 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 Kč. Výše dotace je odvislá dle typu nového zdroje vytápění. V případě, že je výměna kotle provedena v prioritní obci, je podpora navýšena o částku 7 500 Kč.  Tímto způsobem by  mohlo být vyměněno až 1800 starých kotlů za nový zdroj vytápění.

Cílem tohoto projektu  je snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Olomouckého kraje, a to prostřednictvím omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění rodinných domů a tím přispět na území Olomouckého kraje k zajištění kvality ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, snížení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší a snížení poškození ekosystému.


Poslední změna 07. 11. 2017 08:39:23

© Krajský úřad Olomouckého kraje