Kontakty na instituce v oblasti zdravotnictví a odkazy na důležitá upozornění

Kontakty na instituce v oblasti zdravotnictví:

-        Ministerstvo zdravotnictví  http://www.mzcr.cz/

-        Státní ústav pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/

-        Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/

-        Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz/

-        Krajská hygienická stanice Olomouc  http://www.khsolc.cz/uvod.aspx

 

Odkazy na důležitá upozornění:

-        Informace o nebezpečných výrobcích: http://www.mzcr.cz/obsah/nebezpecne-vyrobky_880_1.html

-        Informace o nebezpečných a padělaných lécích: http://www.nebezpecneleky.cz/

-        Důležitá upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/dulezite-informace-a-upozorneni-sukl

-        Rádce pacienta – informační brožura pro pacienty, vydaná MZČR: http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/radce-pacienta_2898_29.html


Poslední změna 02. 06. 2017 08:28:43

© Krajský úřad Olomouckého kraje