Konference na téma Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence

30. 10. 2017

Zajímá vás, jaké jsou příčiny demence, jestli je možné se jí aktivně bránit, jak s člověkem s demencí komunikovat, jaké jsou vhodné denní aktivity, jak manipulovat s nemohoucím člověkem, jakou pomoc nabízí český sociální systém a v neposlední řadě, jak pečovat sám o sebe? Pak je konference Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence, která proběhne 14. listopadu 2017 od 10:00 do 16:30 ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, určena právě pro vás.

Konference je součástí projektu Olomouckého kraje „Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“, který je financován MPSV a Olomouckým krajem.  

Akci pořádá Česká alzheimerovská společnost ve spolupráci s Olomouckým krajem a nad jejím konáním převzal záštitu  hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Konference je určena převážně pro pečující osoby v domácnostech a vítáni jsou i pracovníci přímé péče pracující v sociálních službách.

Účast na konferenci je zdarma, účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Registrace na konferenci je možná do pátku 10. listopadu.

Kapacita sálu je cca 120 osob, počet míst je omezen.

Přihláška na konferenci

Program konference

Česká alzheimerovská společnost

plakat-program-a2-zivot-s-alzh-alz17.jpg


Poslední změna 30. 10. 2017 11:56:27

© Krajský úřad Olomouckého kraje