Ing. Petr Vrána, neuvolněný člen rady

vrana-petr.jpg

Další kontakty zde

Kontakty

Nicole Pundy
asistentka, informace Rada a Zastupitelstvo, přísedící krajského soudu
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 294 n.pundy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 345


Poslední změna 21. 02. 2018 15:38:49

© Krajský úřad Olomouckého kraje