Informace pro poskytovatele sociálních služeb

08. 03. 2018

Pro případnou opravu finančního vypořádání a podkladů pro výpočet výše vyrovnávací platby po uzavření účetnictví organizací (výkazu zisků a ztrát) bude aplikace KISSOS otevřena od 12. 3. 2018 do 31. 5. 2018.


Poslední změna 08. 03. 2018 09:15:35

© Krajský úřad Olomouckého kraje